เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง หมายเลขจัดส่ง
INV20181100010 เบิรต์ เองตระกูล 12/11/2018 ED598345925TH
INV20181100012 วริศรา 12/11/2018 FPAK000277164
INV20181100008 นายสุรดิษ หิรัญพานิช 09/11/2018 RP293988956TH
INV20181100009 สวรรยา รจพจน์ 09/11/2018 FPAK000275808
INV20181100007 อำนาจ แสงจ้า 08/11/2018 ED481328846TH
INV20181100006 นิรุต. รัตนไชยนันท์ 06/11/2018 ED598341433TH
INV20181100003 ธันยวัต สุริยลักษณ์ 05/11/2018 ED584969210TH
INV20181100004 รชยา​ โพธิคามบำรุง 05/11/2018 RP293968015TH
INV20181100005 Chanya-rose Charnudsa 05/11/2018 ED584969206TH
INV20181000038 นิรดา ศิริยูรณะ 05/11/2018 FPAK000273007
INV20181100001 น.ส กฤติยาณี ทรัพย์ 02/11/2018 ED481326791TH
INV20181000040 ณภัทร ชยุติรัตน์ 31/10/2018 RP293966301TH
INV20181000041 ปาริชาติ เครือเป็งกุล 31/10/2018 ED584965385TH
INV20181000034 นัทที ศุภพิโรจน์ 30/10/2018 FPAK000269682
INV20181000039 ฐิติ คล่องแคล่ว 29/10/2018 ED584980025TH
INV20181000032 กฤษณะ ดำรงค์กิจมั่น 29/10/2018 ED584980158TH
INV20181000033 อารีษา นิสยันต์ 29/10/2018 FPAK000268936
INV20181000029 อดิพงษ์ นอบไทย 29/10/2018 FPAK000268937
INV20181000036 Sattawat 29/10/2018 ED584980135TH
INV20181000031 อรวรรณ 24/10/2018 FPAK000266248