เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง
INV20171200028 Pinyapatch knowin 18/12/2017
INV20171200030 ศิรประภา 18/12/2017
INV20171200027 ปรวรรณ คำโฆษิต 14/12/2017
INV20171200026 นายกริชเพชร ทุมเมฆ 13/12/2017
INV20171200018 จักรกฤช รัฐมณีสมบัติ 13/12/2017
INV20171200023 พรประสิทธิ์ 12/12/2017
INV20171200024 ธนวัฒน์ สาริการินทร์ (ติว) 12/12/2017
INV20171200012 ทักษอร สังข์แก้ว 12/12/2017
INV20171200021 นนทลี คำน้อย 12/12/2017
INV20171200007 ไอริณ โสรถาวร 08/12/2017
INV20171200008 ภูรยา สุทธิไชยศรกุล 08/12/2017
INV20171200009 รัฐรุจน์ ล้ำเลิศจิรจรัส 08/12/2017
INV20171200013 จุฑามณี สันทา 08/12/2017
INV20171200016 Raisin 08/12/2017
INV20171200017 เพ็ญพร. ไล้ปิตา 08/12/2017
INV20171200005 พชราลัย คำสว่าง 06/12/2017
INV20171200006 พลอยชมพู ไหลครบุรี 06/12/2017
INV20171200002 สมชาย สิริสถาวร 04/12/2017
INV20171200004 โสภิตาทแพร่สุวรรณกุล 04/12/2017
INV20171200003 พงศ์อมร ภูริพัชร์หิรัญ 03/12/2017