เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง
INV20180300029 วรรณกร รัตนะ 26/03/2018
INV20180300028 พิมพ์รัมภา สุขสบาย 22/03/2018
INV20180300027 GAMER 21/03/2018
INV20180300026 เนตรนภา ทองธานี 19/03/2018
INV20180300025 คุณปวริศา แก้วโมราเจริญ 16/03/2018
INV20180300022 เนตรดาว พุฒศิริ 14/03/2018
INV20180300021 ศุภณัฐ หุมแพง 14/03/2018
INV20180300023 ปรัชญา เตปิน 13/03/2018
INV20180300020 พรรณรมน พชรพงศ์พลิน 13/03/2018
INV20180300014 ปิยนุช หนูเสน 12/03/2018
INV20180300015 TORSAK CHUNSAWANG 12/03/2018
INV20180300017 ศรินธร ไพบุญ 12/03/2018
INV20180300018 สิริกร โคตรนนท์ 12/03/2018
INV20180300019 อนุกูล สอนเอก 12/03/2018
INV20180300011 เนตรนภา ทองธานี 08/03/2018
INV20180300013 กานต์ วิสราญกุล 07/03/2018
INV20180300010 วสันต์ มหาวรสิทธิกุล 06/03/2018
INV20180300007 ณัฏธวัฒน์ โตตะเภา 05/03/2018
INV20180300008 ยุวลักษณ์ แสงสุข 05/03/2018
INV20180300009 พิทักษ์ เกิดแก้ว 05/03/2018