เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง หมายเลขจัดส่ง
INV20180700020 จินตธัช จินารัตน์ 23/07/2018 รอการจัดส่ง
INV20180700019 คุณต่อศักดิ์ จันทร์สว่าง 17/07/2018 ED493013345TH
INV20180700016 งามตา นารี 17/07/2018 FPAK000212463
INV20180700017 ยุทธพงษ์ สว่างเนตร 16/07/2018 FPAK000211706
INV20180700018 Peach 16/07/2018 FPAK000211728
INV20180700015 ธัญลักษณ์ บุญคง 12/07/2018 ED493010088TH
INV20180700012 วีระชาติ 11/07/2018 FLAK000209301
INV20180700011 ปวีณ์ริศา มีมุข 10/07/2018 ED472658760TH
INV20180700008 พิศณุ ทับเปลี่ยน 06/07/2018 FPAK000206719
INV20180700010 Thidarat 06/07/2018 ED472655998TH
INV20180700006 จ.อ.กิตติ โค้วบ้วนอาน 05/07/2018 FPAK000206041
INV20180700009 ณัฐธิดา 05/07/2018 ED472655437TH
INV20180700003 อุไรวรรณ สมบัติสถิต 05/07/2018 ED472655445TH
INV20180700005 ตะวัน สารสร 04/07/2018 ED472654405TH
INV20180700002 นฤมล มณีอินตา 03/07/2018 FPAK000204681
INV20180600029 เสาวลักษณ์ ศุภปีติพร 02/07/2018 ED481300026TH
INV20180700001 นางสาวพรรธช์ธนกรณ์ กานต์ธนาพร 02/07/2018 ED472609769TH
INV20180600028 พรพิรุณ ยสินทร 02/07/2018 ED472609738TH
INV20180600026 เป็นต่อ 28/06/2018 นัดรับ
INV20180600027 วิรากานต์ สมดี 28/06/2018 FPAK000202183