เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง หมายเลขจัดส่ง
INV20180900011 นำพล ธรรมรงวรพร 24/09/2018 รอการจัดส่ง
INV20180900009 งามตา นารี 20/09/2018 ED552125543TH
INV20180900010 วัชระ ตโมนุทกุล 20/09/2018 FPAK000248453
INV20180900008 งามชื่น คงแสงไชย 13/09/2018 ED538046779TH
INV20180900007 สหทัย ประกอบมัย 11/09/2018 FPAK000243946
INV20180900004 ลีป๊ะ​ เกื้อชาติ 10/09/2018 ED538035952TH
INV20180900005 สุภาพร แก่นนวลศรี 07/09/2018 ED538033280TH
INV20180900001 พรรณ์ภิญา ลีนานนนท์ 04/09/2018 FPAK000239329
INV20180900002 นายอดิศร สาริยา 04/09/2018 FPAK000239324
INV20180800029 ศศิธร กิ่งแก้ว 30/08/2018 ED525519807TH
INV20180800030 Natt Phenjati 30/08/2018 RP260979055TH
INV20180800028 มลิวัลย์​ ไขแสง 29/08/2018 ED525572762TH
INV20180800026 กัญญา ฉัตรพึ่งเฮง 27/08/2018 RP260939609TH
INV20180800025 ศิรชัช เจริญยิ่งไพศาล 24/08/2018 ED525514756TH
INV20180800022 นครินทร์. ชายทวีป 22/08/2018 FPAK000231708
INV20180800023 นำพล ธรรมรงวรพร 22/08/2018 FPAK000231701
INV20180800018 ชยาลักษณ์ ทองตัน 20/08/2018 ED513083515TH
INV20180800020 ธีรวีร์ ตันติพงศ์ 20/08/2018 FPAK000230261
INV20180800021 ณภัทร อิ่มแด 20/08/2018 FPAK000230259
INV20180800017 บริษัท เน็ตดีไซน์ โฮสต์ จำกัด 16/08/2018 FPAK000228696