เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง
INV20190300006 ศศิธร ชิงนวรรณ์ 19/03/2019
INV20190300005 สรีระ สุขเกษม 18/03/2019
INV20190300004 ณัฐยมล พงษ์หัสบรรณ์ 16/03/2019
INV20190300003 สุวิทย์ ดารา 11/03/2019
INV20190300002 วรรณภา ชำนิ 07/03/2019
INV20190200019 พิพัฒน์ หลีรัตนะ 18/02/2019
INV20190200018 เนตรนภา ทองธานี 18/02/2019
INV20190200016 เนตรนภา ทองธานี 13/02/2019
INV20190200013 รัญชนา ศิริเทพวิมาน 12/02/2019
INV20190200014 พัณณ์วศา พงษ์ศิริโยธา 12/02/2019
INV20190200015 นายกิตติภาคย์ สภาสกุลวนิช 12/02/2019
INV20190200010 ดัชกร ด้างถางคำ 11/02/2019
INV20190200011 กาญน์ตา ประสาร 11/02/2019
INV20190200012 น.ส.เจนจิรา กลิ่นยา 11/02/2019
INV20190200008 Praewpailin 08/02/2019
INV20190200006 ชลธิดา จันตรี 06/02/2019
INV20190200007 9/253 มบ Pleno เอกชัย99/2 06/02/2019
INV20190200005 จตุรวิทย์ อุปถัมภ์ 05/02/2019
INV20190200004 วรรธนะ 04/02/2019
INV20190200003 ประทุม พุทรา 04/02/2019