โคมไฟเพดานสไตล์ Loft โคมเหล็กทรงร่มกาง SZP0170
790.00 THB
ราคา 790 บาทลดสูงสุด 30 %เหลือเพียง 553 บาท โคมไฟเพดานสไตล์ Loft โคมเหล็กทรงร่มกาง ตัวโคมไฟเป็นโคมเพดานฐานยึดเพดานเป็นเหล็กทรงกลมเกี่ยวสายไฟยาวพร้อมประดับรอกดึง ประดับโคมห้อยเป็นเหล็กทรงร่มกาง ตัวโคมมาพร้อมสวิทช์แบบดึง   มาพร้อมหลอดไฟ 1 ดวง   โคมไฟติดเพดาน LOFT STYLE : โคมเหล็กทรงร่มกาง สไตล์ (STYLE) : Loft , Industrial   ขนา...
โคมไฟเพดานสไตล์ Loft ทรงโคมกรงเหล็กระฆังคว่ำ SZP0169
790.00 THB
ราคา 790 บาทลดสูงสุด 30 %เหลือเพียง 553 บาท โคมไฟเพดานสไตล์ Loft ทรงโคมกรงเหล็กระฆังคว่ำ ตัวโคมไฟเป็นโคมเพดานฐานยึดเพดานเป็นเหล็กทรงกลมเกี่ยวสายไฟยาวพร้อมประดับรอกดึง ประดับโคมห้อยทรงกรงเหล็กระฆังคว่ำ ตัวโคมมาพร้อมสวิทช์แบบดึง   มาพร้อมหลอดไฟ 1 ดวง   โคมไฟติดเพดาน LOFT STYLE : โคมกรงเหล็กระฆังคว่ำ สไตล์ (STYLE) : Loft , Industrial...
โคมไฟเพดาน ทรงโคมกรงเหล็กสไตล์ยุโรป SZP0168
890.00 THB
ราคา 890 บาทลดสูงสุด 30 %เหลือเพียง 623 บาท โคมไฟเพดาน ทรงโคมกรงเหล็กสไตล์ยุโรป ตัวโคมไฟเป็นโคมเพดานฐานยึดเพดานเป็นเหล็กทรงกลมเกี่ยวสายไฟยาวพร้อมประดับรอกดึง ประดับโคมห้อยทรงกรงเหล็กสไตล์ยุโรป ตัวโคมมาพร้อมสวิทช์แบบดึง   มาพร้อมหลอดไฟ 1 ดวง   โคมไฟติดเพดาน LOFT STYLE : โคมกรงเหล็กสไตล์ยุโรป  สไตล์ (STYLE) : Loft , Industrial &...