เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง
INV20190500010 ณัฐกันต์ กองรักษเวช 14/05/2019
INV20190500011 รุจิเรข สุวงศ์วาร 14/05/2019
INV20190500009 กัญญาณัฐ รุ่งรัตน์ 13/05/2019
INV20190500008 ปิยะพงษ์ 10/05/2019
INV20190500003 Natnicha Tantiwikorn 07/05/2019
INV20190500005 น.ส.นิตยา ช้างแก้ว 07/05/2019
INV20190500006 Decha Meesuk 07/05/2019
INV20190500007 ภรณ์ณัฎฐ์ สนจิตร์ 07/05/2019
INV20190500001 แก้วดวงกมล เวชวงศ์ 02/05/2019
INV20190400021 Muk Lita 30/04/2019
INV20190400014 พลากร แอมปันเยาว์ 30/04/2019
INV20190400016 อากีฟ สาเมาะ 29/04/2019
INV20190400017 ธนโชติ เพิ่มพูล 29/04/2019
INV20190400018 รชยา​ โพธิคามบำรุง 29/04/2019
INV20190400010 ปาน 22/04/2019
INV20190400011 ปิยพงษ์ เกิดกล่อม 22/04/2019
INV20190400007 ขันน้ำทอง พูลน้อย 22/04/2019
INV20190400009 อรลักษณ์ พัฒนาประทีป 22/04/2019
INV20190400005 นายนิติ พัฒนพงศ์ 09/04/2019
INV20190400004 วรินดา​ เกียรติ​ธี​ร​รัต​น์​ 09/04/2019